Kjør debatt!

I Norge tar vi det for gitt at det er strøm i stikkontaktene. Det kan vi heldigvis også trygt gjøre i fremtiden. Vi lever i et land med store fornybare energiressurser som vann og vind. Vinden har vi bare så vidt begynt å benytte oss av, mens vannet i over 100 år har gitt oss muligheten til å bygge en sterk industrinasjon.

Steinar Bysveen har ansvaret for driften av kraftverkene til Statkraft, blant annet flere hundre vannkraftverk.

Helt siden Statskraftverkene i 1895 kjøpte den første fossen, Paulenfossen i Vest-Agder, har vi vært med på å skaffe strøm til folk flest, til jernbane, industri – og alle andre formål som trenger strøm. Vår jobb er å skape verdier ut av de fornybare ressursene på en best mulig måte for oss alle.

Samtidig har Norge rikelig tilgang på fossile energikilder som olje og gass under havbunnen. Og selv om diskusjonen om hva slags energi vi skal bruke, hvordan den skal produseres og hva den skal brukes til, er like gammel som Statkraft selv, så er debatten aktuell som aldri før. Europa har satt seg ambisiøse mål om økt andel fornybar energi. Norge og Sverige har akkurat innført en felles ordning for å bidra med sitt til å nå målet. Samtidig kommer avveiningen mellom miljøhensyn og klimaløsninger som fornybar energiutbygging høyere på agendaen. Skiftende ønsker om hvordan energien skal utnyttes, hvilke hensyn vi skal ta når vi bygger vannkraftverk, vindturbiner eller kraftlinjer og hva våre naboland og resten av verden gjør for å dekke sitt energibehov, påvirker vår hverdag. Dette er en viktig debatt som Statkraft vil delta i, og  vi ønsker at flere skal ha kunnskap og engasjement for å bli med i den. Hva slags energi vi bruker og hva den brukes til, former samfunnet vårt.

Det norske samfunnet står overfor andre utfordringer i dag enn for hundre år siden. Vi har bygget en velstående industri- og kunnskapsnasjon. Ute i verden finner vi samtidig mange land med tilsvarende utfordringer som Norge hadde for hundre år siden, der mangel på energi tvinger mennesker til å leve i fattigdom. I tillegg opplever mange av dagens fattige land konsekvensene av klimautfordringen aller sterkest. Derfor er det ikke likegyldig hva slags energikilder vi tar i bruk. Jeg tror at fremtidens politikere må forholde seg til energispørsmål enten de sitter i et kommunestyre, på Stortinget eller de representerer Norge i utlandet. Jeg tror at fremtidens naturfagslærere, ingeniører og samfunnsøkonomer vil måtte forholde seg til energiutfordringene – og vi ønsker å bidra med kunnskap til å spre engasjement. Derfor er dagens ungdom viktige for Statkraft – det er dere som skal lage, bruke og bestemme over energien i fremtiden.

Statkraft har tatt initiativet til Ungt Energiutvalg 2012 for å komme i dialog med dagens ungdomspolitikere. Vi ønsker å diskutere med dere for at vi sammen kanskje kan komme frem til hva vi bør satse på i årene som kommer. Vi inviterer dere til å mene noe om veien videre for vårt selskap, og med ungdomspolitikere fra alle partier, og Natur og Ungdom samlet rundt samme bord tror vi på spennende diskusjoner og gode løsninger. På denne bloggen håper vi å involvere flere i diskusjonen. Vi inviterer interesserte og engasjerte personer som mener noe om fremtidens energisektor til å ytre sine meninger og vi håper at dere vil finne dette like nyttig og fruktbart som oss!

Lykke til! Kjør debatt!

 

4 tanker om “Kjør debatt!

 1. Har Statkraft noen tanker om hvorvidt de vil bygge ut noen større vannkraftanlegg med store (flerårs)vannmagasiner i fjellene, eller er den tiden over?

  Og er vindkraften bærekraftig når det kommer til pris, spesielt mtp. at de snakker om det store «kraftoverskuddet» i Norge i fremtiden? Kraftoverskudd må da bety lavere pris, ergo lavere inntjening på store investeringer? Hvor lang tid tar det å nedbetale et anlegg hvis vi ser på de anleggene vi har idag? (Hitra, Smøla, Kjøllefjord?)

  • I følge Stoltenberg sin nyttårstale for et par år tilbake er «tiden med de store vannkraftutbygginger forbi» – men dagens OED minister har sendt litt andre signaler. Jeg håper man lar det som er vernet forbli vernet, og heller vurderer større gasskraftverk i nærheten av byene for å dekke behovet. Da slipper man mye av presset for nye kraftlinjer (produksjon nær forbruk) og får svært positive effekter med bruk av restvarme til oppvarming.

   Det virker som Statkraft sin nye styreleder, Olav Fjell, ihvertfall er litt enig – ihvertfall om gasskraft :)

   • Sitter akkurat nå og hører redegjørelse fra Kathrine Fog fra Energiutvalget, og hun fikk spørsmål om dette med å utnytte vannkraften vi har i dag bedre. Og det er jo det som er mest aktuelt i nær fremtid, ettersom det stemmer at det ikke er lagt opp til nye, store utbygginger av vassdrag nå.
    Et eksempel på hvordan man kan utnytte dagens vannkraftanlegg bedre som Energiutvalget har sett på er effekten av å heve en demning en halv eller hel meter, for eksempel. Det kan være nok til å sikre en god økning i potensialet og dermed hvor mye kraft man kan få ut av hvert kraftverk. Og så vil jo det få noen konsekvenser for naturen som også må veies inn i vurderingen.
    Når det gjelder vindkraft er det et mål om å bygge ut mye vindkraft i Europa. Nettopp derfor har mange land innført støtteordninger som skal bidra til å gjøre det lønnsomt idag, men på sikt er målet at erfaring og teknologiutvikling skal gjøre støtteordninger overflødig. I Norge og Sverige har vi grønne sertifikater som skal gi tilsammen 26,4 TWh mer fornybar kraft i året i 2020. (I dag produseres det ca 125 TWh i året i Norge, nesten alt sammen fornybart)
    Når det gjelder gasskraft er det som kjent delte meninger og tøffe diskusjoner blant politikere (og mange andre) og inntil man klarer å fange og lagre CO2 er det vel lite sannsynlig at det blir en stor del av kraftproduksjonen i Norge.
    Uansett er Norge i en særstilling fordi vi har nok fornybar energi til å dekke det meste av behovet vi har til vanlig, og slik blir det trolig i årene som kommer også!

 2. Og debatten starter allerede i dag, ungdomspartiene og Natur&Ungdom møtes for å høre innlegg fra en imponerende liste med folk som kan energi/miljø/klima:
  Pål Prestrud (Cicero), Kathrine Fog (Energiutvalget), Janne Stene (Bellona), Hildegunn Blindheim (OLF), Sigrid Hjørnegård (Energi Norge), Marius Holm (ZERO), Lars Haltbrekken (Naturvernforbundet) og Øyvind Leistad (ENOVA). Pluss at vi har den tidligere NU-lederen Ingeborg Gjærum med for å organisere og ikke minst blir det masse diskusjoner.
  Jeg kommer til å legge ut noen bilder og fortelle hva de snakket om på bloggen her – så kan dere andre følge med og gjerne kommentere!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>