KjA?r debatt!

I Norge tar vi det for gitt at det er strA?m i stikkontaktene. Det kan vi heldigvis ogsA? trygt gjA?re i fremtiden. Vi lever i et land med store fornybare energiressurser som vann og vind. Vinden har vi bare sA? vidt begynt A? benytte oss av, mens vannet i over 100 A?r har gitt oss muligheten til A? bygge en sterk industrinasjon.

Steinar Bysveen har ansvaret for driften av kraftverkene til Statkraft, blant annet flere hundre vannkraftverk.

Helt siden Statskraftverkene i 1895 kjA?pte den fA?rste fossen, Paulenfossen i Vest-Agder, har vi vA�rt med pA? A? skaffe strA?m til folk flest, til jernbane, industri a�� og alle andre formA?l som trenger strA?m. VA?r jobb er A? skape verdier ut av de fornybare ressursene pA? en best mulig mA?te for oss alle.

Samtidig har Norge rikelig tilgang pA? fossile energikilder som olje og gass under havbunnen. Og selv om diskusjonen om hva slags energi vi skal bruke, hvordan den skal produseres og hva den skal brukes til, er like gammel som Statkraft selv, sA? er debatten aktuell som aldri fA?r. Europa har satt seg ambisiA?se mA?l om A?kt andel fornybar energi. Norge og Sverige har akkurat innfA?rt en felles ordning for A? bidra med sitt til A? nA? mA?let. Samtidig kommer avveiningen mellom miljA?hensyn og klimalA?sninger som fornybar energiutbygging hA?yere pA? agendaen. Skiftende A?nsker om hvordan energien skal utnyttes, hvilke hensyn vi skal ta nA?r vi bygger vannkraftverk, vindturbiner eller kraftlinjer og hva vA?re naboland og resten av verden gjA?r for A? dekke sitt energibehov, pA?virker vA?r hverdag. Dette er en viktig debatt som Statkraft vil delta i, og A�vi A?nsker at flere skal ha kunnskap og engasjement for A? bli med i den. Hva slags energi vi bruker og hva den brukes til, former samfunnet vA?rt.

Det norske samfunnet stA?r overfor andre utfordringer i dag enn for hundre A?r siden. Vi har bygget en velstA?ende industri- og kunnskapsnasjon. Ute i verden finner vi samtidig mange land med tilsvarende utfordringer som Norge hadde for hundre A?r siden, der mangel pA? energi tvinger mennesker til A? leve i fattigdom. I tillegg opplever mange av dagens fattige land konsekvensene av klimautfordringen aller sterkest. Derfor er det ikke likegyldig hva slags energikilder vi tar i bruk. Jeg tror at fremtidens politikere mA? forholde seg til energispA?rsmA?l enten de sitter i et kommunestyre, pA? Stortinget eller de representerer Norge i utlandet. Jeg tror at fremtidens naturfagslA�rere, ingeniA?rer og samfunnsA?konomer vil mA?tte forholde seg til energiutfordringene a�� og vi A?nsker A? bidra med kunnskap til A? spre engasjement. Derfor er dagens ungdom viktige for Statkraft a�� det er dere som skal lage, bruke og bestemme over energien i fremtiden.

Statkraft har tatt initiativet til Ungt Energiutvalg 2012 for A? komme i dialog med dagens ungdomspolitikere. Vi A?nsker A? diskutere med dere for at vi sammen kanskje kan komme frem til hva vi bA?r satse pA? i A?rene som kommer. Vi inviterer dere til A? mene noe om veien videre for vA?rt selskap, og med ungdomspolitikere fra alle partier, og Natur og Ungdom samlet rundt samme bord tror vi pA? spennende diskusjoner og gode lA?sninger. PA? denne bloggen hA?per vi A? involvere flere i diskusjonen. Vi inviterer interesserte og engasjerte personer som mener noe om fremtidens energisektor til A? ytre sine meninger og vi hA?per at dere vil finne dette like nyttig og fruktbart som oss!

Lykke til! KjA?r debatt!

 

4 tanker om “KjA?r debatt!

 1. Har Statkraft noen tanker om hvorvidt de vil bygge ut noen større vannkraftanlegg med store (flerårs)vannmagasiner i fjellene, eller er den tiden over?

  Og er vindkraften bærekraftig når det kommer til pris, spesielt mtp. at de snakker om det store «kraftoverskuddet» i Norge i fremtiden? Kraftoverskudd må da bety lavere pris, ergo lavere inntjening på store investeringer? Hvor lang tid tar det å nedbetale et anlegg hvis vi ser på de anleggene vi har idag? (Hitra, Smøla, Kjøllefjord?)

  • I følge Stoltenberg sin nyttårstale for et par år tilbake er «tiden med de store vannkraftutbygginger forbi» – men dagens OED minister har sendt litt andre signaler. Jeg håper man lar det som er vernet forbli vernet, og heller vurderer større gasskraftverk i nærheten av byene for å dekke behovet. Da slipper man mye av presset for nye kraftlinjer (produksjon nær forbruk) og får svært positive effekter med bruk av restvarme til oppvarming.

   Det virker som Statkraft sin nye styreleder, Olav Fjell, ihvertfall er litt enig – ihvertfall om gasskraft :)

   • Sitter akkurat nå og hører redegjørelse fra Kathrine Fog fra Energiutvalget, og hun fikk spørsmål om dette med å utnytte vannkraften vi har i dag bedre. Og det er jo det som er mest aktuelt i nær fremtid, ettersom det stemmer at det ikke er lagt opp til nye, store utbygginger av vassdrag nå.
    Et eksempel på hvordan man kan utnytte dagens vannkraftanlegg bedre som Energiutvalget har sett på er effekten av å heve en demning en halv eller hel meter, for eksempel. Det kan være nok til å sikre en god økning i potensialet og dermed hvor mye kraft man kan få ut av hvert kraftverk. Og så vil jo det få noen konsekvenser for naturen som også må veies inn i vurderingen.
    Når det gjelder vindkraft er det et mål om å bygge ut mye vindkraft i Europa. Nettopp derfor har mange land innført støtteordninger som skal bidra til å gjøre det lønnsomt idag, men på sikt er målet at erfaring og teknologiutvikling skal gjøre støtteordninger overflødig. I Norge og Sverige har vi grønne sertifikater som skal gi tilsammen 26,4 TWh mer fornybar kraft i året i 2020. (I dag produseres det ca 125 TWh i året i Norge, nesten alt sammen fornybart)
    Når det gjelder gasskraft er det som kjent delte meninger og tøffe diskusjoner blant politikere (og mange andre) og inntil man klarer å fange og lagre CO2 er det vel lite sannsynlig at det blir en stor del av kraftproduksjonen i Norge.
    Uansett er Norge i en særstilling fordi vi har nok fornybar energi til å dekke det meste av behovet vi har til vanlig, og slik blir det trolig i årene som kommer også!

 2. Og debatten starter allerede i dag, ungdomspartiene og Natur&Ungdom møtes for å høre innlegg fra en imponerende liste med folk som kan energi/miljø/klima:
  Pål Prestrud (Cicero), Kathrine Fog (Energiutvalget), Janne Stene (Bellona), Hildegunn Blindheim (OLF), Sigrid Hjørnegård (Energi Norge), Marius Holm (ZERO), Lars Haltbrekken (Naturvernforbundet) og Øyvind Leistad (ENOVA). Pluss at vi har den tidligere NU-lederen Ingeborg Gjærum med for å organisere og ikke minst blir det masse diskusjoner.
  Jeg kommer til å legge ut noen bilder og fortelle hva de snakket om på bloggen her – så kan dere andre følge med og gjerne kommentere!