Første møte i Ungt Energiutvalg

I dag har Ungt Energiutvalg møttes for første gang. Det har vært en dag full av foredrag, spørsmål og diskusjoner om framtidas energi, og som vanlig etter en sånn diskusjon er det aller enklest å oppsummere med at alt henger sammen med alt.

Etter en lang dag med foredrag fortsatte diskusjonen ute. Da er det lov å slenge beina på bordet….

Og derfor finnes det ikke en bestemt løsning. Alle som mener noe om energi, klima og miljø har sine favorittløsninger på hvordan vi skal sikre at vi kan varme opp husene, drive bilene og bussene våre og holde industrien i gang i tiårene som kommer. Og de fleste av disse løsningene er avhengig av at andre løsninger kommer på plass samtidig. Kraft fra vindmøller henger sammen med kraftlinjer som henger sammen med vannkraftverk som henger sammen med kraftkrevende industri som igjen henger sammen med arbeidsplasser og alt henger sammen med strømpriser, CO2-utslipp, mulige naturinngrep og hauger av politiske diskusjoner.

Å komme med en fullstendig og endelig oppsummering blir derfor umulig, så la meg heller fortelle om noen av punktene jeg merket meg, og så kan vi diskutere de ulike ideene og tankene videre på denne bloggen i ukene som kommer.

Prosjektlederen for Ungt Energiutvalg er Ingeborg Gjærum, tidligere leder for Natur&Ungdom, og hun presiserte noe viktig: Det er mer enn nok fossile energikilder igjen til å varme opp kloden voldsomt. Noen har påstått at dette med klimautslipp vil løse seg uansett, fordi olje, gass og kull tar slutt om ikke så lenge. Det er altså feil. Spesielt kull finnes det veldig mye igjen av. Derfor må vi gjøre noe for å unngå kritiske klimaendringer. Og prognoser sier at nær 80 prosent av energien i verden kan komme fra fornybare kilder i framtida.

Marius Holm fra ZERO gjorde det veldig klart at vi ikke kan bruke fossile energikilder på samme vis i 2050 som vi gjør nå, noe må gjøres. Vannkraft er en av løsningene, men noen advarer mot å bygge ut nytt.

Natur og ungdom er opptatt av inngrepene i naturen når man bygger ut kraftproduksjon. Nora Ghaffari som er her mener det kan være større inngrep og synes mer i terrenget om man bygger ut vannkraft enn når man bygger vindmøller. Lederen i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken, trekker fram at store miljøaksjoner i Norge gjennom mange tiår har hatt med kraftlinjer og kraftproduksjon å gjøre, og han er tydeligvis klar for å ta noen flere slike kamper. Han mener det er viktig å bevare uberørt natur og har flere steder han mener det er viktig å ikke bygge ut ny vannkraft.

Samtidig er det flere av foredragsholderne som peker på hvor bra vannkraft er til å sikre at vi har strøm når sola ikke skinner og det ikke er vind. Dette er noe kraftbransjen og mange politikere har snakket om noen år nå, at Norge kan være et grønt batteri for Europa. Det betyr at når tyskerne, britene og de andre sør og vest for oss har mer enn nok strøm fra solpanelene og vindmøllene de bygger ut for tida, da kan vi kjøpe strømmen vår derfra, fornybar og fin, og la vannet ligge i ro bak demningene våre. Når de så ikke produserer, kan vi slippe løs vannet og produsere strøm som vi selger til Europa. Det var flere som påpekte at vi trenger kabler til Europa for å klare dette, og at det ikke er for å eksportere masse strøm til utlandet, men for å få til utveksling av strøm mellom oss og resten av Europa.

Som dere skjønner: De fleste er enige om at vi må sikre at vi må bruke energien mest mulig fornuftig og effektivt og at vi ikke kan satse på fossile energikilder som olje, gass og kull til evig tid.
Men hvilke løsninger som er best, hva som lønner seg mest for samfunnet og hvem som har det største ansvaret for å løse energispørsmålet? Den debatten fortsetter. Og det er vel noe av poenget med dette forumet?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>