FA?rste mA?te i Ungt Energiutvalg

I dag har Ungt Energiutvalg mA?ttes for fA?rste gang. Det har vA�rt en dag full av foredrag, spA?rsmA?l og diskusjoner om framtidas energi, og som vanlig etter en sA?nn diskusjon er det aller enklest A? oppsummere med at alt henger sammen med alt.

Etter en lang dag med foredrag fortsatte diskusjonen ute. Da er det lov A? slenge beina pA? bordet….

Og derfor finnes det ikke en bestemt lA?sning. Alle som mener noe om energi, klima og miljA? har sine favorittlA?sninger pA? hvordan vi skal sikre at vi kan varme opp husene, drive bilene og bussene vA?re og holde industrien i gang i tiA?rene som kommer. Og de fleste av disse lA?sningene er avhengig av at andre lA?sninger kommer pA? plass samtidig. Kraft fra vindmA?ller henger sammen med kraftlinjer som henger sammen med vannkraftverk som henger sammen med kraftkrevende industri som igjen henger sammen med arbeidsplasser og alt henger sammen med strA?mpriser, CO2-utslipp, mulige naturinngrep og hauger av politiske diskusjoner.

A� komme med en fullstendig og endelig oppsummering blir derfor umulig, sA? la meg heller fortelle om noen av punktene jeg merket meg, og sA? kan vi diskutere de ulike ideene og tankene videre pA? denne bloggen i ukene som kommer.

Prosjektlederen for Ungt Energiutvalg er Ingeborg GjA�rum, tidligere leder for Natur&Ungdom, og hun presiserte noe viktig: Det er mer enn nok fossile energikilder igjen til A? varme opp kloden voldsomt. Noen har pA?stA?tt at dette med klimautslipp vil lA?se seg uansett, fordi olje, gass og kull tar slutt om ikke sA? lenge. Det er altsA? feil. Spesielt kull finnes det veldig mye igjen av. Derfor mA? vi gjA?re noe for A? unngA? kritiske klimaendringer. Og prognoser sier at nA�r 80 prosent av energien i verden kan komme fra fornybare kilder i framtida.

Marius Holm fra ZERO gjorde det veldig klart at vi ikke kan bruke fossile energikilder pA? samme vis i 2050 som vi gjA?r nA?, noe mA? gjA?res. Vannkraft er en av lA?sningene, men noen advarer mot A? bygge ut nytt.

Natur og ungdom er opptatt av inngrepene i naturen nA?r man bygger ut kraftproduksjon. Nora Ghaffari som er her mener det kan vA�re stA?rre inngrep og synes mer i terrenget om man bygger ut vannkraft enn nA?r man bygger vindmA?ller. Lederen i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken, trekker fram at store miljA?aksjoner i Norge gjennom mange tiA?r har hatt med kraftlinjer og kraftproduksjon A? gjA?re, og han er tydeligvis klar for A? ta noen flere slike kamper. Han mener det er viktig A? bevare uberA?rt natur og har flere steder han mener det er viktig A? ikke bygge ut ny vannkraft.

Samtidig er det flere av foredragsholderne som peker pA? hvor bra vannkraft er til A? sikre at vi har strA?m nA?r sola ikke skinner og det ikke er vind. Dette er noe kraftbransjen og mange politikere har snakket om noen A?r nA?, at Norge kan vA�re et grA?nt batteri for Europa. Det betyr at nA?r tyskerne, britene og de andre sA?r og vest for oss har mer enn nok strA?m fra solpanelene og vindmA?llene de bygger ut for tida, da kan vi kjA?pe strA?mmen vA?r derfra, fornybar og fin, og la vannet ligge i ro bak demningene vA?re. NA?r de sA? ikke produserer, kan vi slippe lA?s vannet og produsere strA?m som vi selger til Europa. Det var flere som pA?pekte at vi trenger kabler til Europa for A? klare dette, og at det ikke er for A? eksportere masse strA?m til utlandet, men for A? fA? til utveksling av strA?m mellom oss og resten av Europa.

Som dere skjA?nner: De fleste er enige om at vi mA? sikre at vi mA? bruke energien mest mulig fornuftig og effektivt og at vi ikke kan satse pA? fossile energikilder som olje, gass og kull til evig tid.
Men hvilke lA?sninger som er best, hva som lA?nner seg mest for samfunnet og hvem som har det stA?rste ansvaret for A? lA?se energispA?rsmA?let? Den debatten fortsetter. Og det er vel noe av poenget med dette forumet?

Det er stengt for kommentarer.