På tide med en energirevolusjon!

Silje Lundberg, leder i Natur og Ungdom skriver om sine ti år med klimakamp og hvorfor fornybart er viktig.

NU-leder Silje Lundberg etterlyser politisk vilje til å løse klimautfordringene

Klimaendringene er vår tids største utfordring, det har det allerede vært i flere år og ligger an til å være det i flere år fremover. Da jeg starta i Natur og Ungdom i 2002 var en av de første argumentasjonssetningene jeg lærte meg «klimaendringene er farlige, urettferdige og allerede i gang». Dessverre er det fortsatt den setninga Natur og Ungdom først bruker for å forklare klimaendringene og selv om verden nå har visst om klimaproblemet i flere tiår, er vi fortsatt milevis unna å løse det. Ikke fordi løsningene ikke finnes, men fordi den politiske viljen ikke er stor nok.

Selv om mesteparten av elektrisiteten vår i Norge kommer fra fornybare ressurser, er den totale energibalansen vår en ganske annen. Dersom vi ikke bare ser på hvor strømmen vår kommer fra, men også hvilket drivstoff bilene våre kjører på, hvordan plattformene uti Nordsjøen får energi til å bli drevet, så blir bildet et ganske annet. Da vil vi se at nærmere 60 prosent av energiforbruket vårt er fossilt og forurensende. Det er denne energien vi må komme til livs. Vi må fjerne den, og vi må erstatte den med ren og fornybar strøm. Vi vet at det er dette som er veien å gå for å kutte klimagassutslippene, men hvorfor skjer det da i sneglefart?

Løsningene på klimakrisa er i ferd med å bli vedtatt politikk i en rekke land. Etter enda flere oljefunn virker det kanskje ikke slik i Norge i dag, men om man orienterer seg litt rundt i verden er det tydelig at noe er i ferd med å skje. Kina har vedtatt å øke sin vindkraftkapasitet med over 500 prosent fra 2010 til 2020 og leder nå an i utbyggingen globalt. Japan vedtok nylig et offensivt støttesystem for utbygging av fornybar energi, med støtte på over 1 kr/kWh. Og til tross for en turbulent tid i verdensøkonomien tiltrakk ren energiteknologi investeringer på 260 milliarder dollar i fjor, en økning på 5 prosent fra året før.

I Norge er det fortsatt uvisst hva som vil skje med klimagassutslippene i tida fremover. 1. januar i år ble el-sertifikatsystemet innført i Norge, og i løpet av de første seks månedene av året har både vindkraft og vannkraft blitt bygd ut med el-sertifikater. Likevel er det ikke slik at dette av seg sjøl vil føre til utslippskutt. Fornybar energi vil først være en løsning på klimakrisa når det kommer istedenfor, og ikke i tillegg til, fossil energi. Her vet vi at viljen til reelle utslippskutt er ganske vinglete i Norge. Med klimapolitikken som ligger til grunn i dag er det usikkert hvordan utslippene vil se ut i 2020. Nettopp derfor er det viktigere enn noen gang at flere tar til ordet for en energirevolusjon i landet vårt. En energirevolusjon som ikke fører til et enormt overskudd av kraft, men som fører til at utslippa kuttes. At Norge endelig kan være et land som leder an i kampen mot klimaendringene, ikke bare i store ord, men i faktisk handling.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>