PA? tide med en energirevolusjon!

Silje Lundberg, leder i Natur og Ungdom skriver om sineA�ti A?r med klimakamp og hvorfor fornybart er viktig.

NU-leder Silje Lundberg etterlyser politisk vilje til A? lA?se klimautfordringene

Klimaendringene er vA?r tids stA?rste utfordring, det har det allerede vA�rt i flere A?r og ligger an til A? vA�re det i flere A?r fremover. Da jeg starta i Natur og Ungdom i 2002 var en av de fA?rste argumentasjonssetningene jeg lA�rte meg A�klimaendringene er farlige, urettferdige og allerede i gangA�. Dessverre er det fortsatt den setninga Natur og Ungdom fA?rst bruker for A? forklare klimaendringene og selv om verden nA? har visst om klimaproblemet i flere tiA?r, er vi fortsatt milevis unna A? lA?se det. Ikke fordi lA?sningene ikke finnes, men fordi den politiske viljen ikke er stor nok.

Selv om mesteparten av elektrisiteten vA?r i Norge kommer fra fornybare ressurser, er den totale energibalansen vA?r en ganske annen. Dersom vi ikke bare ser pA? hvor strA?mmen vA?r kommer fra, men ogsA? hvilket drivstoff bilene vA?re kjA?rer pA?, hvordan plattformene uti NordsjA?en fA?r energi til A? bli drevet, sA? blir bildet et ganske annet. Da vil vi se at nA�rmere 60 prosent av energiforbruket vA?rt er fossilt og forurensende. Det er denne energien vi mA? komme til livs. Vi mA? fjerne den, og vi mA? erstatte den med ren og fornybar strA?m. Vi vet at det er dette som er veien A? gA? for A? kutte klimagassutslippene, men hvorfor skjer det da i sneglefart?

LA?sningene pA? klimakrisa er i ferd med A? bli vedtatt politikk i en rekke land. Etter enda flere oljefunn virker det kanskje ikke slik i Norge i dag, men om man orienterer seg litt rundt i verden er det tydelig at noe er i ferd med A? skje. Kina har vedtatt A? A?ke sin vindkraftkapasitet med over 500 prosent fra 2010 til 2020 og leder nA? an i utbyggingen globalt. Japan vedtok nylig et offensivt stA?ttesystem for utbygging av fornybar energi, med stA?tte pA? over 1 kr/kWh. Og til tross for en turbulent tid i verdensA?konomien tiltrakk ren energiteknologi investeringer pA? 260 milliarder dollar i fjor, en A?kning pA? 5 prosent fra A?ret fA?r.

I Norge er det fortsatt uvisst hva som vil skje med klimagassutslippene i tida fremover. 1. januar i A?r ble el-sertifikatsystemet innfA?rt i Norge, og i lA?pet av de fA?rste seks mA?nedene av A?ret har bA?de vindkraft og vannkraft blitt bygd ut med el-sertifikater. Likevel er det ikke slik at dette av seg sjA?l vil fA?re til utslippskutt. Fornybar energi vil fA?rst vA�re en lA?sning pA? klimakrisa nA?r det kommer istedenfor, og ikke i tillegg til, fossil energi. Her vet vi at viljen til reelle utslippskutt er ganske vinglete i Norge. Med klimapolitikken som ligger til grunn i dag er det usikkert hvordan utslippene vil se ut i 2020. Nettopp derfor er det viktigere enn noen gang at flere tar til ordet for en energirevolusjon i landet vA?rt. En energirevolusjon som ikke fA?rer til et enormt overskudd av kraft, men som fA?rer til at utslippa kuttes. At Norge endelig kan vA�re et land som leder an i kampen mot klimaendringene, ikke bare i store ord, men i faktisk handling.

Det er stengt for kommentarer.