Halvveis mot lA?sninga!

Sigrid HjA?rnegA?rd portrett

Sigrid HjA?rnegA?rd fra Energi Norge mener vi er halvveis mot lA?sninga

Da det klirra i glassene hjemme hos meg pA? nyttA?rsaften var det ikke bare et nytt A?r det ble skA?la for, men ogsA? et helt nytt stA?ttesystem for fornybar energi. Den 1. januar 2012 gikk startskuddet for det norsk-svenske elsertifikatmarkedet, et stA?ttesystem som vil utlA?se bygging av fornybar kraft tilsvarende nesten hele strA?mforbruket til A?stlandet i lA?pet av et A?r.

Elsertifikatmarkedet var verdt en storfeiring, men vi er langt fra mA?l. Mer utbygging av fornybar energi representerer nemlig bare halvparten av fasiten pA? klimalA?sningen, og A?kt produksjon av fornybar energi kan vA�re bA?de gode og dA?rlige nyheter for klimaet.

DA?rlige nyheter blir det om vi bare fortsetter som fA?r og lar elsertifikatene alene bli stA?ende som et viktig miljA?grep. Mer bruk av strA?m i seg selv gir ingen klimagevinst. Men hvis vi derimot bruker den fornybare energien til A? erstatte energibruken som medfA?rer klimaforurensning bidrar vi bA?de til reduserte klimagassutslipp og til grA?nn vekst. Et fornuftig sted A? starte er pA? kontinentalsokkelen.

EnerginA�ringen pA? fastlandet er nemlig ikke den eneste som har store utbyggingsprosjekter pA? gang framover, ogsA? i oljebransjen nA?r investeringsnivA?et nye hA?yder. Dette gir store muligheter for synergieffekter, fordi den fornybare energien vi nA? produserer pA? land kan brukes til A? forsyne oljeplattformer som ellers ville ha blitt drevet av klimaforurensende gasskraftverk. Det vil mildt sagt vA�re et paradoks om vi i 2020 befinner oss i en situasjon hvor vi sitter med et stort overskudd av ren, fornybar energi pA? fastlandet, samtidig som vi stadig tillater bygging av nye, forurensende gasskraftverk ute pA? sokkelen.

Jeg mener ogsA? det er svA�rt viktig med en tydelig kobling mellom klimapolitikk og energipolitikk i styringen av Enova, en statlig etat som jobber for A?kt energiomlegging i Norge. Enova er et av regjeringens viktigste verktA?y i energipolitikken, og har fA?tt en viktig rolle i klimaarbeidet etter de fikk ansvaret for regjeringens nyopprettede klimatiltaksfond. Likevel har etaten som mA?l A? sikre mindre bruk av bA?de fossil energi og elektrisitet, selv om det fornuftige i et klimaperspektiv hadde vA�rt A? jobbe for mindre bruk av fossil energi og riktig bruk av elektrisitet. Dette ville A?pnet for et Enova med flere realistiske klimalA?sninger pA? agendaen og stA?rre klimakutt A? vise til i resultatrapporteringen.

Til slutt vil jeg bare si tusen takk for at jeg fikk bidra pA? bloggen, og gi massiv ros for et supert initiativ. Jeg gleder meg til fortsettelsen!

Sigrid HjA?rnegA?rd er direktA?r for fornybar energi, klima og miljA? i Energi Norge.

Det er stengt for kommentarer.