Halvveis mot løsninga!

Sigrid Hjørnegård portrett

Sigrid Hjørnegård fra Energi Norge mener vi er halvveis mot løsninga

Da det klirra i glassene hjemme hos meg på nyttårsaften var det ikke bare et nytt år det ble skåla for, men også et helt nytt støttesystem for fornybar energi. Den 1. januar 2012 gikk startskuddet for det norsk-svenske elsertifikatmarkedet, et støttesystem som vil utløse bygging av fornybar kraft tilsvarende nesten hele strømforbruket til Østlandet i løpet av et år.

Elsertifikatmarkedet var verdt en storfeiring, men vi er langt fra mål. Mer utbygging av fornybar energi representerer nemlig bare halvparten av fasiten på klimaløsningen, og økt produksjon av fornybar energi kan være både gode og dårlige nyheter for klimaet.

Dårlige nyheter blir det om vi bare fortsetter som før og lar elsertifikatene alene bli stående som et viktig miljøgrep. Mer bruk av strøm i seg selv gir ingen klimagevinst. Men hvis vi derimot bruker den fornybare energien til å erstatte energibruken som medfører klimaforurensning bidrar vi både til reduserte klimagassutslipp og til grønn vekst. Et fornuftig sted å starte er på kontinentalsokkelen.

Energinæringen på fastlandet er nemlig ikke den eneste som har store utbyggingsprosjekter på gang framover, også i oljebransjen når investeringsnivået nye høyder. Dette gir store muligheter for synergieffekter, fordi den fornybare energien vi nå produserer på land kan brukes til å forsyne oljeplattformer som ellers ville ha blitt drevet av klimaforurensende gasskraftverk. Det vil mildt sagt være et paradoks om vi i 2020 befinner oss i en situasjon hvor vi sitter med et stort overskudd av ren, fornybar energi på fastlandet, samtidig som vi stadig tillater bygging av nye, forurensende gasskraftverk ute på sokkelen.

Jeg mener også det er svært viktig med en tydelig kobling mellom klimapolitikk og energipolitikk i styringen av Enova, en statlig etat som jobber for økt energiomlegging i Norge. Enova er et av regjeringens viktigste verktøy i energipolitikken, og har fått en viktig rolle i klimaarbeidet etter de fikk ansvaret for regjeringens nyopprettede klimatiltaksfond. Likevel har etaten som mål å sikre mindre bruk av både fossil energi og elektrisitet, selv om det fornuftige i et klimaperspektiv hadde vært å jobbe for mindre bruk av fossil energi og riktig bruk av elektrisitet. Dette ville åpnet for et Enova med flere realistiske klimaløsninger på agendaen og større klimakutt å vise til i resultatrapporteringen.

Til slutt vil jeg bare si tusen takk for at jeg fikk bidra på bloggen, og gi massiv ros for et supert initiativ. Jeg gleder meg til fortsettelsen!

Sigrid Hjørnegård er direktør for fornybar energi, klima og miljø i Energi Norge.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>