Et grønt krafttak for Europa

Strømmast

Vi bruker og trenger stadig mer strøm, skriver Kevin Johnsen, Leder av Unge Venstres Klima- og miljøutvalg

I den vestlige verden bruker vi energi (i form av elektrisitet) til alt vi foretar oss. Å lage klærne du går i, bruker strøm. Det samme gjelder PC-en jeg nå skriver på og materialene i bussen du forhåpentligvis tar til jobb eller skole – de krever strøm for å produseres. Men vi bruker ikke bare strøm til produksjon av varer. Også det å bruke PC-en, mobilen, lysepæren eller kjøleskapet krever at vi bruker strøm. Alt i alt lever vi i et samfunn der det å leve et normalt liv gjør at vi bruker store mengder energi i hverdagen.

Og stadig flere tar del i denne hverdagen. Tusenårsmålet om å halvere andelen mennesker som lever i ekstrem fattigdom er allerede nådd . Og verden får en stadig større middelklasse. En utvikling som er grunnleggende positiv, men som kommer med en del problemstillinger. Vi vet at den globale kraftsektoren står for omtrent en tredjedel av verdens CO2-utslipp. I tillegg vet vi at ved å øke levestandarden til millioner av mennesker vil vi øke fremtidens energibehov med ca 50 %.

Norge som energieksportør
I dag er Norge blant verdens store energieksportører og er med på å gjøre denne velstanden mulig. Forruten å dekke eget energibehov bidrar Norge i dag med ca 2000 TWh i form av olje og gasseksport . Men norsk gass- og oljeproduksjon er på vei ned og nådde toppen i 2005. Samtidig må verden i følge IPCC ha kuttet 80% av utslippene fra kraftsektoren innen 2050 for å nå togradersmålet.

Unge Venstre mener at Norge med våre naturlige forutsetninger for fornybar kraftproduksjon har et moralsk ansvar for å bidra til å produsere energi til verden. Målet må være at Norge også i 2050 tar våre naturressurser i bruk og ikke er oss selv nok, men at vi i fremtiden også bidrar til å forsyne Europa med energi.

Europas grønne batteri
For at dette skal være mulig må det satses på å få Norge etablert som Europas grønne batteri. Frem mot 2050 må det bygges flere overføringskabler til Storbritannia og til kontinentet. Det må åpnes for at vannkraftverkene får større effekt, så de kan produsere mer energi raskt når det trengs for eksport. Og det må bli gitt konsesjoner for å bygge pumpeanlegg som kan bruke overskuddsenergi til å pumpe vann fra lavereliggende vannkraftmagasiner opp til de høyereliggende, og slik lagre overskuddsenergien i vannet som potensiell energi. Dersom det trengs vil Unge Venstre la Statkraft beholde mer av overskuddet til å foreta lønnsomme investeringer i økt effekt eller pumpekraft. På denne måten vil overproduksjonen fra europeiske sol- og vindkraftverk kunne lagres i norske vannkraftmagasiner, når behovet og forbruket er lavt. Deretter kan vannkraften benyttes ved behov. Dette vil være en viktig del av klimaløsningen samtidig som den fornybare energitilgangen sikres og stabiliseres for hele kontinentet.

Kabel til Europa legges i havet

Unge Venstre ønsker flere kabler for å eksportere fornybar kraft til Storbritannia og kontinentet.

Veien videre
Men hvis målet er at Norge i 2050 skal bidra med tilnærmet like mye fornybar energi som det vi i dag eksporterer som gass og olje må det satses enda større. Grønne sertifikater og oppgradering av de skandinaviske atomkraftverkene vil gi oss et kraftoverskudd på ca 40 TWh. Enøktiltak vil kunne frigi en god del TWh både i husholdningene og i industrien, men det virkelig store uutnyttede potensialet ser ut til å ligge i vindkraft. I følge NVE og Enova har Norge et potensial på 1000 TWh/år på land og 14000 (!!!) TWh/år offshore . Derfor er det trist å se at det er forholdsvis lite forskning og utvikling innen offshore vind i Norge og at når de store aktørene som Statoil og Statkraft gjør noe er satsningen i utlandet. Kanskje det er på tide med et Statvind?

Kevin Johnsen, Leder av Unge Venstres Klima- og miljøutvalg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>