Industri og energi – felles utfordringer

Bilde av Hydros fabrikk i Årdal

Aluminiumsfabrikken til Hydro i Årdal er eksempel på industri som trenger mye kraft. Foto: Scanpix

Industri og energi er to sider av samme sak i Norge. Den kraftforedlende
industrien i Norge ble opprinnelig etablert nettopp for å foredle
kraftressursene fra vannkraften, skriver Hydros Kathrine Fog. 

I over 100 år har kraftforedlende industri lagt grunnlaget for verdiskaping i Norge. I Norge produserer Hydro aluminium fra norsk vannkraft. Vi mener det er
viktig å bygge videre på de fortrinn Norge har i form av tilgang til
fornybar energi. Ressursene bør utnyttes både i foredlet form — som f.eks.
aluminium — og i form av elektrisk kraft, for innenlands forbruk og
utveksling. Etter vårt syn er det ikke noen motsetning mellom eksport og
utveksling av kraft, og eksport av aluminium: Begge deler er eksport av
fornybar energi, videreforedlet eller som råvare. Begge formålene kan bidra
til å løse klimautfordringene, og begge gir verdiskaping for fellesskapet.

Global etterspørsel etter aluminium øker jevnt og trutt i takt med
økonomisk vekst. Siden tilgang til fornybar energi er en mangelvare
globalt, vil aluminium produsert på norsk vannkraft bidra med lavere
klimautslipp enn aluminium produsert de fleste andre steder. I tillegg
brukes Hydros aluminium i produkter som gir lavere utslipp i bruk.
Aluminium er lett og fleksibelt, og bidrar blant annet til lavere
CO2-utslipp i biler og mer energieffektive bygninger verden over.

Hydro støtter global CO2-prising. Vi er samtidig opptatt av at industrien
må gis like konkurransevilkår så lenge de politiske rammebetingelsene
varierer. Norge har rikelig tilgang til fornybare energiressurser. Dette
gir et godt grunnlag for industriell verdiskaping.  Og når de fleste land
etterhvert  har innført kostnader for klimautslipp så vil Norge være blant
de mest attraktive stedene — økonomisk og klimamessig — å produsere
f.eks. aluminium.

Av Kathrine Fog, ass. direktør, Energy Analysis and Policy, Hydro

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>