Bill.mrk. KlimalA?sninger sA?ker kloke hoder

Studentene som deltok i Statkrafts sommerprosjekt besA?kte havvindprosjektet Sheringham Shoal – et eksempel pA? et prosjekt som er avhengig av kloke fornybarhoder.

Rekrutteringen til realfag- og teknologistudier er hA?yere enn pA? flere tiA?r, og fornybarsatsingen skyter fart som aldri fA?r. Dette kan bli en gladsak for klimaet, men da mA? vi sA?rge for at norsk oljeiver ikke blir en festbrems.

Av Christine Meling, gruppeleder Forskning og utdanning i Energi Norge

Siden 2007 har klimadebatten og koblingen mellom fornybar energi og CO2-utslipp skapt bevissthet om at fornybarnAi??ringen er en viktig del av klimalA?sningen. Media og politikere har deltatt aktivt i debatten om hva vi skal leve av etter oljen, og vist vilje til A? tenke nytt og innovativt. I samme periode har vi ogsA? sett en kraftig A?kning bA?de i antall studier innenfor fornybar energi og sA?kere til disse, samtidig som sA?kertallene til oljefagene har sunket.

Oljeboom pA? NTNU
Det siste A?ret har imidlertid trenden snudd. Flere store oljefunn har preget nyhetsbildet gjennom hele A?ret. Oljebransjen har vAi??rt flinke til A? utnytte muligheten til A? fremstA? som spennende og, atter en gang, fremtidsrettet. Ikke nok med at man har funnet olje, det er ogsA? stor politisk vilje til A? utvinne den. Vi har fA?tt en olje- og energiminister som helhjertet stA?tter opp om videre utvikling av og fremtidig satsing pA? norsk oljevirksomhet. Og ungdommen tar signalene, fra politikerne, fra media og samfunnet rundt dem.

Ved NTNU ser vi en tredobling av antall sA?kere til petroleumsstudiet bare det siste A?ret, mens sA?kertallene til studiet Energi og MiljA? har gA?tt kraftig ned. I gangene pA? NTNU snakkes det om «Ola Borten Moe-effekten». Skal A?kt realfagsinteresse bli en gladsak for klimaet mA? vi snu denne trenden. Det er ikke nok at flere unge velger A? bli teknologer og naturvitere. Flere av de kommende ingeniA?rene og fagarbeiderne mA? ogsA? velge en utdanning som gir dem kompetanse til A? utvikle klimalA?sninger. Bare i fornybarnAi??ringen i Norge alene trenger vi flere tusen nye medarbeidere de neste fem A?rene.

Politisk klimahandling etterlyses
Ungdommenes ideer om hva som er meningsfullt vil i stor grad skapes av det som politikere og andre setter pA? dagsorden. Ferske undersA?kelser viser at interessen for klimaproblemet blant de unge aldri har vAi??rt lavere. Skal unge overtales til A? velge en utdanningsvei og videre karriere innenfor klimalA?sninger, mA? politikerne vise at det sjeldent har vAi??rt et problem som har gitt mer mening A? engasjere seg i. De mA? vise at de gode idAi??ene mA? skapes fordi de skal settes ut i livet, ikke forbli pA? tegnebrettet. Dette kan bare gjA?res gjennom politisk klimahandling og reell vilje til A? redusere klimagassutslippene, blant annet ved A? ta i bruk fornybar energi til A? erstatte fossil energibruk.

A?kt interesse for realfag og teknologistudier er essensielle brikker for A? bygge fremtidens lavutslippssamfunn. Veien videre for A? komme fram til mA?let gA?r via reell politisk vilje til A? sikre at fornybarsatsingen faktisk fA?rer til mindre fossil energibruk, kombinert med gode ambassadA?rer for fornybarnAi??ringen.Ai?? Her har vi i Energi Norge og resten av nAi??ringen et stort ansvar, men vi hA?per pA? god drahjelp fra alle som vil vAi??re med A? heie fram lavutslippssamfunnet og sikre at vi har nok kloke hoder til A? lA?se klimakrisen.

Det er stengt for kommentarer.