Bill.mrk. Klimaløsninger søker kloke hoder

Studentene som deltok i Statkrafts sommerprosjekt besøkte havvindprosjektet Sheringham Shoal – et eksempel på et prosjekt som er avhengig av kloke fornybarhoder.

Rekrutteringen til realfag- og teknologistudier er høyere enn på flere tiår, og fornybarsatsingen skyter fart som aldri før. Dette kan bli en gladsak for klimaet, men da må vi sørge for at norsk oljeiver ikke blir en festbrems.

Av Christine Meling, gruppeleder Forskning og utdanning i Energi Norge

Siden 2007 har klimadebatten og koblingen mellom fornybar energi og CO2-utslipp skapt bevissthet om at fornybarnæringen er en viktig del av klimaløsningen. Media og politikere har deltatt aktivt i debatten om hva vi skal leve av etter oljen, og vist vilje til å tenke nytt og innovativt. I samme periode har vi også sett en kraftig økning både i antall studier innenfor fornybar energi og søkere til disse, samtidig som søkertallene til oljefagene har sunket.

Oljeboom på NTNU
Det siste året har imidlertid trenden snudd. Flere store oljefunn har preget nyhetsbildet gjennom hele året. Oljebransjen har vært flinke til å utnytte muligheten til å fremstå som spennende og, atter en gang, fremtidsrettet. Ikke nok med at man har funnet olje, det er også stor politisk vilje til å utvinne den. Vi har fått en olje- og energiminister som helhjertet støtter opp om videre utvikling av og fremtidig satsing på norsk oljevirksomhet. Og ungdommen tar signalene, fra politikerne, fra media og samfunnet rundt dem.

Ved NTNU ser vi en tredobling av antall søkere til petroleumsstudiet bare det siste året, mens søkertallene til studiet Energi og Miljø har gått kraftig ned. I gangene på NTNU snakkes det om «Ola Borten Moe-effekten». Skal økt realfagsinteresse bli en gladsak for klimaet må vi snu denne trenden. Det er ikke nok at flere unge velger å bli teknologer og naturvitere. Flere av de kommende ingeniørene og fagarbeiderne må også velge en utdanning som gir dem kompetanse til å utvikle klimaløsninger. Bare i fornybarnæringen i Norge alene trenger vi flere tusen nye medarbeidere de neste fem årene.

Politisk klimahandling etterlyses
Ungdommenes ideer om hva som er meningsfullt vil i stor grad skapes av det som politikere og andre setter på dagsorden. Ferske undersøkelser viser at interessen for klimaproblemet blant de unge aldri har vært lavere. Skal unge overtales til å velge en utdanningsvei og videre karriere innenfor klimaløsninger, må politikerne vise at det sjeldent har vært et problem som har gitt mer mening å engasjere seg i. De må vise at de gode idéene må skapes fordi de skal settes ut i livet, ikke forbli på tegnebrettet. Dette kan bare gjøres gjennom politisk klimahandling og reell vilje til å redusere klimagassutslippene, blant annet ved å ta i bruk fornybar energi til å erstatte fossil energibruk.

Økt interesse for realfag og teknologistudier er essensielle brikker for å bygge fremtidens lavutslippssamfunn. Veien videre for å komme fram til målet går via reell politisk vilje til å sikre at fornybarsatsingen faktisk fører til mindre fossil energibruk, kombinert med gode ambassadører for fornybarnæringen.  Her har vi i Energi Norge og resten av næringen et stort ansvar, men vi håper på god drahjelp fra alle som vil være med å heie fram lavutslippssamfunnet og sikre at vi har nok kloke hoder til å løse klimakrisen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>