Norges to masker

Seher Aydar, leder i RA?d Ungdom

Norges A?konomiske oljeavhengighet hindrer en reell satsing pA? fornybar energi, skriver Seher Aydar (bildet) og Ole Mjelstad, leder og nestleder i RA?d Ungdom.

RA?d Ungdom: Hvorfor Norge ikke har gjennomfA?rt en reell satsing pA? fornybar energi.NA?r Jens Stoltenberg dro til Rio+20 i sommer, var dette som forkynner for fornybar energi. Hans hovedbudskap var at ren, grA?nn energi var nA?kkelen for A? sikre utvikling i fattige land. Lignende uttalelser har han og hans regjeringspartnere kommet med om Norges fremtidige energisituasjon.

NA?r Jens Stoltenberg og hans regjeringspartnere skal utforme norsk politikk ser vi derimot andre sider: Antall nye tildelinger av oljeletingskonsesjoner er hA?yere enn noensinne. Norge pumper opp olje og gass som om verden skulle gA? under i morgen.

Hvordan kan norske politikere dra pA? klimatoppmA?ter og argumentere for at andre land skal la olja ligge og satse pA? solcellepaneler den ene dagen, for sA? A? dra pA? handelsbesA?k til Tyskland og argumentere for norsk gass fremfor tysk fornybar energi den andre dagen? Svaret ligger i den norske A?konomiske oljeavhengigheten.

Vi gA?r mot en todeling av norsk produksjon, der stadig mer av investeringer og inntjeninger foregA?r i petroleumssektoren. Sannheten er at A? bidra til klimakrisen er big bussiness for Norge, og at mye hadde stoppet opp om verdenssamfunnet hadde tatt de nA?dvendige grepene som skal til for A? nA? tograders-mA?let.

Norske politikere har derfor et vanskelig dilemma. PA? den ene siden er nok bekymringen for klimaendringene og A?nsket om A? mA?te disse reell. PA? den andre siden har de et ansvar for A? sikre verdiskaping og produksjon i Norge, som i dag er helt avhengig av petroleum. Hvordan lA?ser de dette? Fortvil ikke, Oljeindustriens landsforening (OLF) har svaret.

OLF har laget en Ai??sA?kaltAi?? lA?sning pA? verdens klima- og energiutfordringer som inkluderer norsk olje og gass. De viser til tall fra Verdens energibyrA? (IEA) som A?rlig gjA?r nye utregninger pA? verdens energibehov og -produksjon. De anslA?r at fram mot 2030 vil verdens energibehov A?ke med 60% og at vi fortsatt vil vAi??re avhengig av en stor andel fossil energi. Gjemt bak bildet av verdens reneste oljeproduksjon kan derfor norsk oljeindustri puste trygt ut. De trengs jo! Denne framstillingen er mildt sagt problematisk.

For det fA?rste har IEA i lang tid vAi??rt for pessimistisk i sine utregninger. Hver gang de har oppdatert sine analyser ligger verden bedre ann enn ved forrige utregning. BA?de nA?r det kommer til energibehovet, og fornybarandelen av energiforbruket. Dersom denne trenden holder vil bildet i 2030 se helt annerledes ut enn det bildet OLF bruker i sine scenarioer.

Det andre problemet er konsekvensen av IEAs analyse. Si at de har rett i sin siste utregning, og at vi fortsatt er avhengig av en fossilandel pA? opp mot 75% av verdens energiforbruk vil togradersmA?let vAi??re en fordums drA?m. Vi snakker da om en global oppvarming vi enda ikke kan ane konsekvensene av. Det bildet som oljeindustrien bruker til A? forsvare sin rolle, og som de aktivt promoterer er en oppskrift pA? en A?delagt jordklode. Derfor kan ikke denne analysen legges til grunn nA?r politikken for fornybarsamfunnet skal settes i verk.

En tredje grunn til A? vAi??re skeptisk er den norske oljeindustriens rolle i den internasjonale konkurransen. Det er lite som tyder pA? at de store internasjonale oljeselskapene som ExxonMobil og BP vil vAi??re enig i OLFs lA?sning pA? framtidens energiutfordringer. Legg ned produksjonen, Norge fikser rein olje til verden. Tvert imot ligger det i kapitalismens natur at alle oljeselskaper vil maksimere sin produksjon for A? hente ut mest mulig profitt fA?r oljen en dag tar slutt. Dette kommer til uttrykk i energikrevende og miljA?fientlige oljeprosjekter som oljesand i Canada. Her snakker vi om en utvinningsprosess som krever omtrent like mye energi som det en produserer. Eneste grunnen til at det er lA?nnsomt er de statlige subsidieordningene.

Vi ser ogsA? at oljeselskapene gA?r i gang med stadig farligere prosjekter,Ai??som BP sin produksjon i Mexicogulfen. Ved A? borre pA? dypere vann enn tidligere A?ker risikoen for ulykker, noe som resulterte i historiens stA?rste oljeutslipp i april 2010.

Det er altsA? lite som tyder pA? at noen selskaper kommer til A? slutte A? delta i jakten pA? den enorme oljeprofitten. Skal vi da stole pA? oljeindustriens egne ord nA?r det kommer til klima? Eller skal vi gA? den lange veien mot et virkelig fornybart samfunn? Vi mener oljeindustriens rolle er forbi. Det er pA? tide A? gjennomfA?re en kontrollert avvikling av norsk oljeproduksjon til fordel for satsing pA? fornybar energi og kraftkrevende industri. Det er pA? tide A? legge oljeindustrien pA? historias skraphaug og gA? inn i framtida.

Seher Aydar, leder i RA?d Ungdom og Ole Mjelstad, nestleder i RA?d Ungdom

Det er stengt for kommentarer.