Studentar som klimalA?ysing

I energidebatten er det i aller hA?gaste grad viktig at alle kloke hovud samlast for A? finne dei smarte lA?ysingane, meiner Gaute Aassen Slinde i Tekna Studentene.

Noreg treng fleire og dyktigare teknologar og naturvitarar i jakta pA? nye klimalA?ysingar, skriv Ai??Gaute Aassen Slinde, medlem i Teknas Studentutvalg.

Teknologar og naturvitarar har rykte pA? seg for A? ikkje vera interessert i politikk og fA?r ofte kritikk for A? ikkje engasjera seg i samfunnsdebatten. Me fA?r nok aldri fA?r eit Storting fylt med lA?ysingsorienterte sivil ingeniA?rar, tenk kor mykje som dA? kunne blitt utretta, men det finns andre arenaer der dei med hA?gare utdanning kan markera seg. For i energidebatten er det i aller hA?gaste grad viktig at alle kloke hovud samlast for A? finne dei smarte lA?ysingane.

Det verkar som det har tatt langt tid for industrisektoren og innsjA? at miljA?vennleg A?g kan bety lA?nnsamt. Enkle reknestykke kan settast opp for A? vise samanhengen mellom energieffektivitet og mindre kostnadar. Og for alle idealistar der ute er det nok berre og innsjA? at du kan ha verdas beste ide, men dersom ingen tenar pengar er det svAi??rt vanskeleg A? fA? den realisert. Det er nettopp denne problemstillinga Tekna Studentene ynskjer A? sette fokus pA? nA?r me i samarbeid med Zero har lansert konkurransen Ai??Gull og grA?nne skogerAi??. Me skal fA? fram dei gode ideane, dei geniale lA?ysingane og ny teknologi som kan redde verda. Samtidig skal dette vera lA?ysingar som er realiserbare og kan implementerast i industrien. Me ynskjer A? stimulere til auka entreprenA?rskap og innovasjon, for sjA?lv om politisk vilje mA? ligge i botnen, er det dagens studentar i teknisk-naturvitenskaplege fag som kjem til A? lA?yse dei utfordringane me stA?r ovanfor.

Difor er det bekymringsverdig at det ikkje vert lagt pengar pA? bordet for A? utdanne enno fleire ingeniA?rar. Den store ingeniA?rmangelen i Norge er ikkje noko hemmelegheit og nA?r det samtidig er kjent at man ved blant anna NTNU er ved smertegrensa pA? antall studentar, kan ein lure pA? korleis norske politikarar meiner me skal vera rusta til morgondagens problem. Kvantiteten mA? ikkje gA? pA? kostnad av kvaliteten i hA?gare utdanning, og det mA? difor bevilgast fleire midlar til utdanningssektoren. Det er ikkje berre A? ta opp fleire studentar utan den rette finansieringa. I det siste har det A?g kome rangeringar som viser at norske universitet nok ein gong kjem dA?rleg ut i forhold til sine internasjonale konkurrentar, og med dette i bakhovudet mA? ein stille seg spA?rsmA?let: kven skal bygga landet vA?rt i framtida?

Gaute Aassen Slinde, Tekna Studentene

Det er stengt for kommentarer.