Studentar som klimaløysing

I energidebatten er det i aller høgaste grad viktig at alle kloke hovud samlast for å finne dei smarte løysingane, meiner Gaute Aassen Slinde i Tekna Studentene.

Noreg treng fleire og dyktigare teknologar og naturvitarar i jakta på nye klimaløysingar, skriv  Gaute Aassen Slinde, medlem i Teknas Studentutvalg.

Teknologar og naturvitarar har rykte på seg for å ikkje vera interessert i politikk og får ofte kritikk for å ikkje engasjera seg i samfunnsdebatten. Me får nok aldri får eit Storting fylt med løysingsorienterte sivil ingeniørar, tenk kor mykje som då kunne blitt utretta, men det finns andre arenaer der dei med høgare utdanning kan markera seg. For i energidebatten er det i aller høgaste grad viktig at alle kloke hovud samlast for å finne dei smarte løysingane.

Det verkar som det har tatt langt tid for industrisektoren og innsjå at miljøvennleg òg kan bety lønnsamt. Enkle reknestykke kan settast opp for å vise samanhengen mellom energieffektivitet og mindre kostnadar. Og for alle idealistar der ute er det nok berre og innsjå at du kan ha verdas beste ide, men dersom ingen tenar pengar er det svært vanskeleg å få den realisert. Det er nettopp denne problemstillinga Tekna Studentene ynskjer å sette fokus på når me i samarbeid med Zero har lansert konkurransen «Gull og grønne skoger». Me skal få fram dei gode ideane, dei geniale løysingane og ny teknologi som kan redde verda. Samtidig skal dette vera løysingar som er realiserbare og kan implementerast i industrien. Me ynskjer å stimulere til auka entreprenørskap og innovasjon, for sjølv om politisk vilje må ligge i botnen, er det dagens studentar i teknisk-naturvitenskaplege fag som kjem til å løyse dei utfordringane me står ovanfor.

Difor er det bekymringsverdig at det ikkje vert lagt pengar på bordet for å utdanne enno fleire ingeniørar. Den store ingeniørmangelen i Norge er ikkje noko hemmelegheit og når det samtidig er kjent at man ved blant anna NTNU er ved smertegrensa på antall studentar, kan ein lure på korleis norske politikarar meiner me skal vera rusta til morgondagens problem. Kvantiteten må ikkje gå på kostnad av kvaliteten i høgare utdanning, og det må difor bevilgast fleire midlar til utdanningssektoren. Det er ikkje berre å ta opp fleire studentar utan den rette finansieringa. I det siste har det òg kome rangeringar som viser at norske universitet nok ein gong kjem dårleg ut i forhold til sine internasjonale konkurrentar, og med dette i bakhovudet må ein stille seg spørsmålet: kven skal bygga landet vårt i framtida?

Gaute Aassen Slinde, Tekna Studentene

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>