Klar tale fra Ungt energiutvalg 2012

– Stopp utviklinga av gasskraft og sats pA? nye og umodne teknologier for fornybar energi. Det er to av oppfordringene til Statkraft fra flertallet av ungdomspolitikerne i Ungt energiutvalg.

NU-leder Silje Lundberg presenterer Ungt energiutvalgs rapport under Statkrafts Nobelseminar.

Et samlet utvalg mener Statkraft bA?r ha som mA?l A? utvikle nye og umodne teknologier for fornybar energi. Videre oppfordrer et samlet utvalg Statkraft til A? ruste opp og eventuelt utvide eksisterende vannkraftverk for A? A?ke kraftproduksjonen der dette ikke forutsetter nye naturinngrep som belaster A?kosystemene ytterligere.Et klart flertall blant ungdomspartiene mener ogsA? at Statkraft bA?r stanse utviklinga av gasskraft og annen fossil energi, ta en tydeligere rolle i debatten om klimakutt og nedsette et ringvirkningsutvalg som kan gi et realistisk bilde av ringvirkningene for lokalsamfunn ved Statkrafts aktivitet i Norge og utlandet.NA?r det gjelder den norske energipolitikken etterspA?r flertallet i utvalget en mer helhetlig tilnAi??rming og ber derfor om en egen energimelding. Det samme flertallet A?nsker A? stimulere til energieffektivisering ved A? gi like mye stA?tte til en spart kilowattime som til en produsert kWh.Ved evalueringen av det felles norsk-svenske sertifikatmarkedet i 2015, ber flertallet ogsA? om at man vurderer A? A?ke ambisjonsnivA?et for fornybar energi.Utvalget klarte bare A? samle seg 100% om to innspill til den norske energipolitikken: Flere studieplasser for ingeniA?rer som kan spesialisere seg pA? fornybar energi og A?kt satsing pA? utdanning og forskning knyttet til effektiv energibruk og videreutvikling av fornbar energi.

Utvalgets rapport, som ble presentert av NU-leder Silje Lundberg under Statkrafts Nobelseminar 11. desember finner du her: http://www.statkraft.no/Images/Statkraft_UngtEnergiutva_Nett_tcm10-24668.pdf

Representanter for Ungt energiutvalg under overrekkelsen av rapporten

Alle ungdomspartiene var representert under overrekkelsen av Ungt energiutvalgs endelige rapport.

Det er stengt for kommentarer.