Klar tale fra Ungt energiutvalg 2012

– Stopp utviklinga av gasskraft og sats på nye og umodne teknologier for fornybar energi. Det er to av oppfordringene til Statkraft fra flertallet av ungdomspolitikerne i Ungt energiutvalg.

NU-leder Silje Lundberg presenterer Ungt energiutvalgs rapport under Statkrafts Nobelseminar.

Et samlet utvalg mener Statkraft bør ha som mål å utvikle nye og umodne teknologier for fornybar energi. Videre oppfordrer et samlet utvalg Statkraft til å ruste opp og eventuelt utvide eksisterende vannkraftverk for å øke kraftproduksjonen der dette ikke forutsetter nye naturinngrep som belaster økosystemene ytterligere.Et klart flertall blant ungdomspartiene mener også at Statkraft bør stanse utviklinga av gasskraft og annen fossil energi, ta en tydeligere rolle i debatten om klimakutt og nedsette et ringvirkningsutvalg som kan gi et realistisk bilde av ringvirkningene for lokalsamfunn ved Statkrafts aktivitet i Norge og utlandet.Når det gjelder den norske energipolitikken etterspør flertallet i utvalget en mer helhetlig tilnærming og ber derfor om en egen energimelding. Det samme flertallet ønsker å stimulere til energieffektivisering ved å gi like mye støtte til en spart kilowattime som til en produsert kWh.Ved evalueringen av det felles norsk-svenske sertifikatmarkedet i 2015, ber flertallet også om at man vurderer å øke ambisjonsnivået for fornybar energi.Utvalget klarte bare å samle seg 100% om to innspill til den norske energipolitikken: Flere studieplasser for ingeniører som kan spesialisere seg på fornybar energi og økt satsing på utdanning og forskning knyttet til effektiv energibruk og videreutvikling av fornbar energi.

Utvalgets rapport, som ble presentert av NU-leder Silje Lundberg under Statkrafts Nobelseminar 11. desember finner du her: http://www.statkraft.no/Images/Statkraft_UngtEnergiutva_Nett_tcm10-24668.pdf

Representanter for Ungt energiutvalg under overrekkelsen av rapporten

Alle ungdomspartiene var representert under overrekkelsen av Ungt energiutvalgs endelige rapport.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>