Dilemma 2: Trenger vi mer kraft?

Ser vi på verden som helhet, er svaret et klart ja: Det trengs mer energi i en verden der mer enn halvannen milliard lever uten tilgang på elektrisitet. Men i Norge, som ligger på verdenstoppen i strømforbruk per innbygger, trenger vi virkelig mer kraft her?

Det er få, om noen, i verden som bruker mer strøm enn Ola og Kari Nordmann. Rikelig med vannkraft har gjort at vi har hatt mye og billig strøm – og det har vært med på å forme strømforbruket vårt. Burde vi ikke si at nok er nok? Burde vi ikke kunne si at nå bygger vi ikke ut flere kraftverk, nå må det holde?! Selv om det ikke er noen tvil om at vi burde bruke strømmen langt mer effektivt enn i dag, er det flere ting som gjør at spørsmålet ikke kan svares på med et enkelt ja eller nei.

Selv om man på 90-tallet trodde at bruken av elektrisitet skulle fortsatte å vokse slik den hadde gjort til da, har kraftforbruket holdt seg ganske stabilt på 2000-tallet. I dag har vi et felles kraftmarked sammen med Sverige, Danmark og Finland. Det betyr at hva våre nordiske naboer gjør med sin energipolitikk også påvirker oss, og omvendt. Det betyr også at når vi snakker om hvordan energipolitikken i Norge påvirker resten av Europa, er det egentlig sånn at det er hva Norden til sammen gjør, som har mest å si for europeisk energipolitikk. Det er greit å ha med seg!

Ikke all energien vi bruker, er strøm. Tvert imot, strømmen er bare halve historien. I tillegg til strøm, bruker vi også energi i biler, for eksempel til å varme opp husene våre og til å drive oljeplattformer. Men med unntak av når vi bruker bioenergi, er dette ofte fossil og forurensende energi, nemlig olje og gass. Det betyr at hvis vi skal kutte norske klimagassutslipp, må vi erstatte denne energibruken med fornybar energi – og ofte er nettopp strøm løsningen. For å ta et eksempel: I dag står veitrafikken for omlag en femtedel av de norske klimagassutslippene. Dersom vi erstatter fossilt drivstoff i en bil med strøm laget av fornybare energikilder, blir vi altså kvitt klimagassutslippene fra bilen!

Det er altså slik at hvis vi skal erstatte fossil energi med kraft for å kutte klimagassutslipp, er det ikke likegyldig hva slags energikilder kraften kommer fra: Det er først og fremst når fornybar strøm erstatter fossil energi at utslipp blir kuttet. Heldigvis er nesten all strømmen vi lager i Norge fornybar, det har vi fått til fordi vi fra naturens side har hatt gode muligheter for å lage kraft av vann og vind.

Det er altså slik at når vi spør om det er slik at Norge – og Norden for den saks skyld – trenger mer kraft, må kanskje svaret bli at det kommer an på hva den kraften skal brukes til? Bør den brukes i elbiler og til å erstatte de forurensende gasskraftverkene som i dag står ute på norske oljeplattformer? Bør den sendes til Europa for å bidra til at europeiske klimagassutslipp kan bli billigere? Bør vi bruke den til å bygge ut mer norsk industri på landjorda? Eller bør vi fortsatte å bygge ut mer energi slik at strømprisen kanskje blir lavere fordi vi får mer strøm enn vi strengt tatt trenger?

Betyr det at vi bør bygge ut all den fornybare kraften vi klarer? Ikke nødvendigvis. Det koster nemlig å bygge ut energi – både for lommeboka og for miljøet. All energiproduksjon har miljøkonsekvenser, også fornybar energi. En vindmøllepark betyr at landskapet endrer seg, et vannkraftverk kan ødelegge unikt dyre- og planteliv ved fossen og ofte trengs det ei kraftlinje for å transportere strømmen. Hva av dette kan vi akseptere? Hvordan skal vi velge ut hvilke fornybare energiprosjekter som bør bli til virkelighet og hvilke som skal legges i skuffen?

”Den mest miljøvennlige kilowatt-timen, er den som ikke blir brukt” sies det. Med det mener man at det beste for miljøet, er å spare energi og altså  å bruke strømmen smartere og mer effektivt enn vi gjør i dag. Når vi sparer på strømmen, får vi frigjort ren og fornybar kraft vi kan bruke til å erstatte fossil energibruk – vi trenger altså ikke bare å bygge ut nye vindmølleparker og vannkraftverk for å få mer strøm. Norge har et stort potensial for å spare strøm, som vi da kan bruke på å erstatte fossil energi, på å skape arbeidsplasser og næringsutvikling. Kanskje er det altså slik at vi må ha to tanker i hodet på en gang – å bruke strømmen smartere og mer effektivt enn i dag og samtidig bygge mer fornybar energi? Da kan vi få nok strøm til å slippe mye fossil energi og forurensing!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>