Dilemma 3: Energi til verdens fattigste – hva bør Norge gjøre?

Tilgang på energi og fattigdom henger sammen. Å sikre nok energi til verdens fattigste, er derfor en av de virkelig viktige oppgavene verden står overfor i dag. Hvordan bør Norge bidra?

Å mangle energi er nesten utenkelig for oss i Norge i dag. For store deler av verdens befolkning er det virkeligheten. 2,5 milliarder mennesker lager mat ved hjelp av tradisjonell biomasse som ved og trekull. For mange av disse fører ikke dette bare til at skolegang og annet arbeid må vike for det å samle nok brensel, det betyr også at hvert år dør rundt 1,5 millioner mennesker av røykforgiftning – først og fremst kvinner og barn – fordi familiens mat lages over åpne ildsteder og på dårlig ovner. Bedre tilgang på energi, gir mulighet for bedre helse, mer utdanning og økonomisk vekst for fattige land.

Mer enn halvannen milliard mennesker mangler tilgang på strøm i dag. Samtidig blir vi stadig flere mennesker på jorden, og den største veksten kommer i land i den fattigste delen av verden. Fra dagens syv milliarder mennesker, kan vi komme til å bli rundt ni milliarder ved midten av dette århundret. Det betyr at verdens energibehov vil fortsette å øke i all overskuelig fremtid. Og likevel, oppgaven bør ikke være umulig. For å dekke det grunnleggende behovet for strøm for alle verdens husstander, trengs det 100 kWh per person hvert år. Det holder til å kunne lage mat på en komfyr, sørge for at det finnes ei lampe unger kan gjøre lekser under når det er blitt mørkt og å lade en mobiltelefon, og det er langt mindre enn en norsk husstand som i gjennomsnitt bruker 20 000 kWh årlig. I tillegg til disse grunnleggende behovene, trenger land energi for å skape nye næringer, arbeidsplasser og bedre økonomi.

Å sikre energi for alle innen 2030, koster mindre enn 10 øre per person per dag. Det tilsvarer 36 milliarder amerikanske dollar i året, også frem til 2030. Er det viktigste Norge kan gjøre å bidra med penger? Kan vi bruke energiressursene våre på noen måte? Vi har fosser og elver, vi har en lang kyst med mye vind og under havbunnen utenfor kysten vår, finnes olje og gass. Hvordan kan vi bruke disse energiressursene til å bidra i arbeidet med å skaffe energi til alle?

Norge ligger på verdenstoppen når det gjelder å selge olje og gass til verden. Betyr det at vi bør fortsette å pumpe opp så mye olje og gass vi bare klarer? Betyr det at vi bør åpne nye havområder for olje- og gassindustrien? Eller gjør klimakrisen at vi ikke lenger kan fortsette på den måten? Forskere peker på at tre firedeler av den oljen og gassen vi allerede har funnet, men som vi ikke har tatt opp enda, må bli liggende under bakken dersom vi skal nå klimamålene våre? Og hva vil skje med verdens fattigste dersom vi ikke når klimamålene? Går det i det hele tatt an å skaffe nok energi til verdens fattigste uten å ødelegge verdens klima, og dermed livsgrunnlaget for milliarder av mennesker?

I dag er flere norske selskaper, blant annet Statkraft, tilstede i fattige land og bygger ut fornybar energi der. Ofte møter disse utbyggingsprosjektene motstand – de kan tvinge folk til å måtte flytte fra landsbyene sine eller de kan ødelegge verdifulle naturområder. Samtidig kan de bidra til at tusenvis av mennesker får strøm og muligheter de ikke ville hatt uten. Hvordan skal man klare å balansere disse hensynene? Er det i det hele tatt mulig?

Mange av verdens fattigste bor på landsbygda. De har verken penger eller mulighet til å koble seg på noe strømnett, og får ikke nødvendigvis nye muligheter av at det bygges ut et kraftverk i nærheten. Hvordan kan man sikre at også enkelthusholdninger og landsbyer får energi? Er løsningen for verdens fattigste å satse på solfangere, mer effektive vedovner og andre teknologier i liten skale? Får vi gode nok energi da? Bør Norge støtte denne typen energiprosjekter eller store kraftverk? Eller begge deler?

Kilde: www.regjeringen.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>