Dilemma 1: Fossil eller fornybar energi?

Verden trenger mer energi – men hva slags?
Har vi råd til å velge når vi vet at verden tørster etter mer energi?
Har vi råd til å ikke velge når prisen kan bli alvorlige klimaendringer?

Bilde av solcellepaneler

Energi fra sola er ett av alternativene for framtidas energiforsyning. Men er det nok til å fase ut fossil energi?

Vi er enige om at klimagassutslippene må ned, men hvordan skal det gjøres? Å lage og bruke energi gir enorme klimagassutslipp, og samtidig er vi avhengige av å bruke energi hver eneste dag. I den fattige delen av verden trengs det mer energi for at flere skal kunne løftes ut av fattigdommen – så hva gjør vi nå? Skal vi satse på fossil eller fornybar energi – eller på begge deler?

Store utslipp fra energisektoren

Når vi snakker om energisektoren, mener vi både det å lage og det å bruke energi enten det er i husene våre, i industrien eller for å transportere oss selv eller varer vi trenger. Ca 2/3 av klimagassutslippene i verden kommer fra energisektoren. Resten kommer stort sett fra landbruk, avfall og såkalte arealbruksendringer, som for eksempel avskoging. De alvorlige klimaendringene kan komme til å ramme både verdens fattige, oss i Norge, maten vi spiser og naturen vi lever. Derfor sier forskerne at vi må kutte utslippene av klimagasser med opp mot 80 prosent http://www.ipcc.ch/

Spørsmålet er da hvor utslippene bør kuttes? Med en voksende befolkning i verden, vet vi at matproduksjonen må fortsette å øke. Det vil gi økte klimagassutslipp fordi utslippene fra landbruket er svært vanskelige å redusere. For å kunne redusere klimagassutslippene nok, betyr det at energisektoren spiller en nøkkelrolle! I motsetning til landbrukssektoren har energisektoren heldigvis store muligheter for å redusere sine utslipp. Det kan i all hovedsak skje ved å erstatte fossile energikilder som kull, olje og gass med fornybare energikilder som vind, sol og vann. Derfor er diskusjonen om hvorvidt vi skal satse på fossil eller fornybar energi så viktig i klimadebatten.

Fossilt eller fornybart i Norge?

Siden vi i Norge oppdaget olje og gass i Nordsjøen på 1960-tallet, har vi bygget en industri som sammen med den eksisterende vannkraften og den kraftintensive industrien har vært med på å gjøre oss til et av verdens aller rikeste land. Vår velferd er bygget opp med inntekter som vi har fått gjennom å produsere både store mengder fornybare energi i form av vannkraft, og store mengder fossil energi gjennom olje og gass.

Vi har også tatt begge deler i bruk. Selv om mange tror vi bare bruker fornybar energi i Norge ettersom strømmen i stikkontaktene stort sett kommer fra vannkraft, er virkeligheten en annen. Om vi ser på all energien vi bruker, ser vi at Norge bruker 38 prosent fossil energi og 62 prosent fornybar energi (2008). På spørsmålet fossil eller fornybar energi, har vi altså sagt som Ole Brumm, ja takk begge deler!

Når vi stiller spørsmålet om vi skal satse på fornybar eller fossil energi, så er det fordi vi har lagt et så stort press på våre naturressurser at vi blir nødt for å velge. Klimautfordringene gjør at vi må redusere utslippene fra energisektoren med over 80%. For å klare det må vi slutte å bruke fossile energikilder før de er tomme. Samtidig vil mer fornybarutbygging legge ytterligere press på allerede utbygde og sårbare naturområder, og kunne bli enda en trussel mot dyr og planter vi er avhengige av. Vi har kommet til et veiskille.

Verden trenger mer energi – men hva slags?

Har vi råd til å velge når vi vet at verden tørster etter mer energi?

Har vi råd til å ikke velge når prisen kan bli alvorlige klimaendringer?

En tanke om “Dilemma 1: Fossil eller fornybar energi?

  1. Alle ropar om at vi må slutte å forurense, og satse på fornybar energi. Men ingen får med seg at 2/3 av verdens energibruk kjem frå fossile kjelder. Det må kome meir realisme inn i debatten. Anten må vi redusere energibruken, eller så må det produserast uhorvelege mengder «grøn energi». Kva monar det med vatn, vind, sol og eventuelt jordvarme for å erstatte ca. 70 % av energibehovet?

Legg igjen en kommentar til Ivar Lotsberg Avbryt svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>