Energidilemmaer

1. Fossil eller fornybar energi?

Vi er enige om at klimagassutslippene mA? ned, men hvordan skal det gjA?res? A� lage og bruke energi gir enorme klimagassutslipp, og samtidig er vi avhengige av A? bruke energi hver eneste dag. I den fattige delen av verden trengs det mer energi for at flere skal kunne lA?ftes ut av fattigdommen a�� sA? hva gjA?r vi nA?? Skal vi satse pA? fossil eller fornybar energi a�� eller pA? begge deler?

Les mer >>

2. Trenger vi mer kraft?

Ser vi pA? verden som helhet, er svaret et klart ja: Det trengs mer energi i en verden der mer enn halvannen milliard lever uten tilgang pA? elektrisitet. Men i Norge, som ligger pA? verdenstoppen i strA?mforbruk per innbygger, trenger vi virkelig mer kraft her?

Les mer >>

3. Energi til verdens fattigste a�� hva bA?r Norge gjA?re?

Tilgang pA? energi og fattigdom henger sammen. A� sikre nok energi til verdens fattigste, er derfor en av de virkelig viktige oppgavene verden stA?r overfor i dag. Hvordan bA?r Norge bidra?

Les mer >>

Legg igjen en kommentar